Press "Enter" to skip to content

החזרי מס – הדברים החשובים שצריך לדעת

Christian Martin 0

סכומים גבוהים ביותר של כסף נמצאים בקופת המדינה וממתינים מזה שנים רבות, לאנשים מסוימים בישראל שיכולים בקלות יחסית לקבל אותם בחזרה. אלו הם החזרי מס שהינם בעצם טעויות בחישוב המס של חלק מן העובדים בישראל, שעל מנת להשיב אותם לבעליהם יש להגיש בקשה רשמית. רבים מוותרים מראש על המאמץ הבירוקרטי הכרוך בהגשת הבקשה, וייתכן שהעלאת המודעות לנושא תסייע לכספים הללו לחזור לחשבונות הבנק של האזרחים. הנה כמה דברים מעניינים שמומלץ להכיר בנוגע להחזרי המס, שייתכן ומגיעים גם לכם.

תשלומי המס מחושבים באופן שנתי ולא חודשי

המקור העיקרי לכך שהשכיחות בטעויות חישובי המס היא כה גבוהה, נעוצה בעובדה כי החישוב המדויק של מס ההכנסה נעשה אחת לשנה, אולם העובדים משלמים סכומים בכל חודש על בסיס שיעור ההכנסה השנתית שלהם. החזרי מס הם למעשה ההפרשים הנוצרים, אצל עובדים מסוימים, בין הסכום שהם משלמים למדינה לבין הסכום האמיתי שהם נדרשים היו לשלם, לו המס אצלם היה מחושב כמו שצריך.

החזרי מס

אפשר למנוע טעויות במס אם מכירים היטב את התחום

ישנן מספר לא מבוטל של סיבות, בעינן יכולים עובדים להיות זכאים להנחות והקלות בנוגע למס. אלו יכולות להיות הוצאות מסוגים מיוחדות כגון תרומות, או הזכאות לנקודות זיכוי הניתנות לאוכלוסיות הנמצאות תחת קטגוריות שונות כמו חיילים משוחררים או תושבי עיירות ספציפיות. המשלמים מס עודף הם אלו, שלא קיבלו את ההקלות הללו בפועל, בין אם כי לא דיווחו על זכותם לכך ובין אם הן לא ניתנו להן בשוגג. בנוסף אלו יכולים להיות גם אנשים שעובדים במספר מקומות במקביל, וצריכים לעשות תיאום מס על מנת לשלם לפי מדרגת המס המתאימה להם ולא למעלה מכך. היכרות ומודעות לזכאותכם האישית המדויקת, תסייע למניעת טעויות בחישובי המס בשכרכם.

הרבה מאוד ישראלים לא מבקשים החזרי מס

למעלה משמונים אחוזים מהישראלים לא מממשים את זכותם לקבל החזרים, על אף שייתכן שמדובר באלפי שקלים לאדם. ההבנה כי מדובר בהליך פשוט יחסית – מילוי טפסים והגשתם בצורה מסודרת, ייתכן ויוביל להיענות גדולה יותר של הציבור לנושא, ולמניעת שגיאות דומות בעתיד.

בצעו בדיקה עכשיו: taxes-refund.co.il